Эн негизгиси айлана-чөйрөгө аярлуу мамиле кылууну жана жаратылыш ресурстарын туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз керек.

Ойлон, оку, климат учун аракеттен!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *